Oferujemy profesjonalny i atrakcyjny program doskonalenia techniki jazdy. "Nauka przez praktykę" - główny nacisk kładziemy na ćwiczenia praktyczne.

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie trwa jeden lub dwa dni w zależności od Państwa potrzeb. Składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. W części teoretycznej wykorzystujemy urządzenia multimedialne, prezentujemy także krótkie filmy z rajdów.

Szkoła Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika- VIDEO

Goodyear Cup 2011